SENASTE NYTT

SENASTE NYTT!!!!!

161223

 

Åmål Norra Fiber skall försöka hålla alla medlemmarna uppdaterade med vad som händer med vårt projekt och testar därför på försök ett grupputskick till den mailadress Ni som medlem angett.

 

Om Ni hör från medlem att de inte fått detta mail så be dem kontakta styrelsen med den e-mail adress som numera gäller.

 

 

Sedan projektet påbörjades i oktober har det sakta men säkert gått framåt. NSI har redan grävt mer än 3 mil av fibernätet.

 

Många av Er har säkert sett grävmaskiner med stora kabelrullar i Ert område. Som Ni kanske vet så är projektet indelat i 10 områden. Första området var Sjövik väst och där är slangarna i stamnätet nedgrävda och klara.

 

För Sjövik södra kommer grävningen att pågå några veckor till innan det stamnätet är klart. När grävarlagen är klara så går de troligen norrut från Berga skola. Här ber vi Er i området hjälpa vår förening med att hitta den mest kostnadseffektiva dragningen, i första hand i åkerkanter där man kan plöja ner slangen på ca. 60 cm djup. Detta är en metod som sparar oss pengar jämfört med att gräva.

 

Vår entreprenör NSI gräver också efter Sotebyvägen norrut i några veckor till. Nästa område är Bjäkebol mot Tösse. Här börjar vi inom kort att gräva från Nordverk och söderut.

 

Tidigare var det planerat att Nötön skulle ha påbörjats men här avvaktar vi vad som händer med höjningen av överfarten samt dikningen vid vägen.

 

För områden som Mo och ”Hagenrundan” så har vi startat med en grovprojektering för att hitta lämpliga platser för att dra nätets slangar. För Varserud och Kasenberg så kommer projekteringen att starta under första halvan 2017.

 

Eftersom vintern än så länge är mild så fortsätter NSI att gräva med flera team. Men troligen så kommer också vintern och grävningen måste då ta en paus.

 

Föreningen och NSI håller byggmöten med jämna mellanrum och vi skall försöka att efter varje möte skicka Er alla en uppdatering.

 

 

Vi ber Er notera att i det anslutningsavtal Ni skrivit på förbinder Ni Er att göra ca. 2 dagar eget arbete till ett värde av ca. 3000.- och hjälpa till i föreningen. Alternativt att Ni löser detta med att betala 3000.-.

 

Kontakta därför vår områdesansvariga och diskutera eller föreslå vad Ni kan hjälpa till med. I detta kan även ingå att Ni hjälper till med att återställa efter grävmaskinen med t.ex. ett lastbilslass med grus.

 

Om Ni av någon anledning är missnöjd med grävningen av slangarna så hör av Er till Fiberföreningens styrelse och inte till NSI. Då kan vi tillsammans ta fram en lösning som inte påverkar nätets totala kostnad.

 

 

Ordföranden i Åmål Norra Fiber önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

161122

 

Nu har vi avslutat första etappen som var Sjövik Norra. Grävning pågår nu i två områden Sjövik Södra och Sotebyn och arbetet löper på bra. Vi har än inte stött på några obehagliga överraskningar.

 

Vi hade räknat med att vara igång på Nötön redan i oktober men p.g.a att ombygget av vägen på Nötön är försenat så blir även kanaliseringen på Nötön försenad då det måste föregås av de av vägföreningen planerade sprängningarna.

 

Detta innebär att vi kan komma att starta upp i något annat område innan Nötön men vilket är ännu inte bestämt och vilket det blir avgörs av vår entreprenör. För att vara förberedda behöver vi snart börja staka ut fler områden och teknikgruppen kommer ge mer information om det här och kalla till arbetsdagar.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

161013

 

Då vi fått en del frågor om fakturorna som nu kommit hem till våra medlemmar vill vi

passa på att förtydliga att detta är för del 2 av insatsen, den som enligt kontrakt skall betalas

när projektet startats, vilket det nu har gjort.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

160929

 

NU BÖRJAR VI GRÄVA!!!!!

 

 

På måndag är det dags, då börjar vi gräva mellan Bergängen, vid norra infarten till Åmål, och Sjöviksvägen.

För att få så effektiv grävning som möjligt är det uppdelat i ca 10 områden.

Kommande steg/ områden är Sjövik, Sotebyn och Nötön.

Fortfarande finns möjlighet att ansluta Er. Hör av Er så kollar vi aktuell kostnad.

När grävningen i ett område börjar så har vi svårt med nya anslutningar.

Vill också informera om att nu när fibergrävningen påbörjas så kommer nästa faktura

för insatsen att skickas ut.

 

Hälsningar styrelsen i Åmål Norra Fiber

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

160914

 

Fibervänner!

 

Nu kör vi igång!

 

Vi kommer igång lite senare än vad som ursprungligen var planerat, till största delen beroende på att medlemsantalet i föreningen blev större än vad vi räknade med och projekteringen för att få bästa möjliga nät drog därför ut på tiden. Vi har nu 460 fastigheter som skall anslutas och detta kommer att skötas av vår totalentreprenör NSI, Nordisk Service o Installation . Ni har säkert sett deras bilar och personal i Åmål där de kopplar in kommunens fibernät.

 

Vi har ett stort geografiskt område och mycket slang att gräva ner. Därför kommer NSI att dela upp projektet i ett antal mindre områden och vi kommer inom kort att informera Er här på hemsidan vilka det blir.

 

Anslutningsavtalen för att garantera en takkostnad på 20 000.oo avslutades i början på juli. Trots det är det fortfarande möjligt att gå med i vår förening och och få fiberanslutning till fastigheten till ett mycket bra pris. Hör av Er och vi kommer att från fall till fall ta fram det bästa priset för ny anslutning. Kostnaden är beroende på hur långt det är till närmaste projekterade fiberskåp. Grovt sett kan man säga att om anståndet till närmaste skåp är kortare än ca. 200 m så hamnar dagens kostnad på ca. 25 000.oo. När vi börjar gräva i ett område så måste vi av projekteringsskäl stänga denna möjlighet.

 

Ordföranden

Hälsningar/ Folke Lindell

 

 

Det är även en hel del som inte betalat in medlemsavgift och även instas för de som blev medlemmar i år. Vi kör en repa igen om ni har möjlighet att betala direkt till bankgiro 150 – 6542 eller till Swish nr 123 224 21 88. Märk inbetalningen med namn och fastighetsbeteckning. För nya medlemmar är det 200 kr (medlemsavgift + 100 kr i insats) som gäller som första inbetalning och ni som blev medlemmar före 2016 betalar 100. Sen kommer inbetalningskort, men ju färre som vi behöver skicka till, dessto billigare blir det för föreningen.

 

 

 

 

 

160821

 

Vi får just nu en del frågor om hur projektet framskrider. Målet var ju grävstart i mitten på agusti. Just nu pågår ritande av sträckningar och hur mark och natur ser ut i verkligeheten. Vilka sträckningar som är realistiska och mest kostnadseffektiva. Ett mkt viktigt jobb, så vi inte går på några nitar framöver när grävning påbörjats, som kan fördyra för oss alla. Nu när sommaren går mot sitt slut hoppas vi kunna komma med mer frekventa uppdateringar igen.

 

 

 

 

 

160713

 

Nu är fakturorna för första delen av insatsen utskickad till er som tecknat anslutningsavtal.

De bör dyka upp i slutet av denna vecka eller början av nästa.

160602

Under fliken genomförada aktiviteter ligger ett sammandrag från infomötet som hölls före årsmötet 160526

160602

 

I kontraktet står inskrivet att varje medlem skall bidra med TVÅ dagsverken eller betala 3000. Att ställa upp vid kontraktskrivningstillfällen med att fixa fika är exempel på vad ett dagsverke kan innebära. Även att hjälpa till att exempelvis rensa sly eller hjälpa till och vara områdesansvarig är andra exempel. Speciella dagar kommer att ordnas när grävarbete mm drar igång.

 

160601

Dags att skriva kontrakt! Se inbjudan på startsidan! Många tillfällen men passar det ändå inte, ta kontakt med Folke eller Daniel för att göra upp hur ni löser det.

160526

 

Enligt information på informations/årsmötet är sista datum att bli medlem samt skriva på kontrakt 30 juni för att vi skall kunna garantera lägsta möjliga pris. Efter 30 juni kan det tillkomma extra avgifter för omprojektering. Detta även om vi ännu inte börjat gräva i just ditt område. Tider för att skriva kontrakt kommer snart upp och meddelas även per mail.

160526

 

Det är dags att betala in medlemsagiften för 2016. 100 kr till bankgiro 150 – 6542 eller till Swish nr 123 224 21 88. Märk inbetalningen med namn och fastighetsbeteckning. För nya medlemmar är det 200 kr som gäller som första inbetalning.

 

160516

 

Vi har nöjet att meddela att vår samarbetspartner framöver kommer att vara:

 

 

160401

 

Det är så man blir tårögd!!!! ÄNTLIGEN är det VÅR tur!!!!

Alla 1000 tals timmars slut har lönat sig, och trots en hel del motigheter av olika slag på vägen,

så har trägen vinner visat sig gälla! Nu ska vi njuta av detta några timmar;-)

Sen får vi ladda om för några 1000 timmars idiellt arbete till. Årsmötet som planeras för fullt blir ett viktigt avstamp för att se att vi har alla med oss på resan! Vi vet att fler nu kommer bli medlemmar, så se till att locka med era grannar, nu när det verkligen är på RIKTIGT!!!!! Ikväll hoppas vi att det firas runt om i stugorna på landsbyggda i Åmål!:-) Kram på er, snart fiberanvändare!

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/stod-bidrag/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx

 

160316

 

Frörberedelserna fortsätter. Vi har startat upp handlings processen för att hitta den entreprenör som offererar bäst kvalité till bäst pris!

Från och med idag finns föreningens underlag tillgängligt för intresserade entreprenörer och att vi hoppas få in lite offerter under april.

160305

 

Många vill ha fiber! Intressant länk från Sveriges Radio.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6374005

 

160228

Styrelse och andra grupper jobbar ihärdigt vidare! Senaste beskedet från Länsstyrelsen är att, beskedom bidrag beviljas kommer i mitte/slutet på mars.

Vi planerar att ha årsmöte i slutet på april och målet är, att då kunna presentera resultatet av upphandlingen, en tidsplan för grävning och inkoppling, mer exacta svar om priser mm. Allt under förutsättning att bidrag beviljas.

Hoppas alla pratar med grannar och andra i Ert närområde, än är det inte försent att bli medlem.