Om föreningen

Om Åmål Norra Fiber ekonomisk förening

Historik

Vi var några intresserade som samlades till möte i Berga skola den 19/11 2012. Vi hade bjudit in Rolf Berg som är fiberlots i Dalsland. Han informerade om hur läget ser ut från regering/Västra-götalandsregionen samt kommunen.

Av den informationen framkom att det var viktigt att skyndsamt bilda en förening för att komma ifråga för att få del av de bidrag som finns att söka för nedgrävning av fiberkabel. De närvarande på mötet beslöt då på uppmaning av Rolf Berg att omgående bilda en förening för att före årsskiftet komma in med ansökan om framtida bidrag. Föreningen som bildades heter Åmål Norra Fiber ekonomisk förening.

Föreningen är registrerad hos Bolagsverket.