Kostnader

Kostnader

Kostnader totalt

Totalkostnaden för att ha telefon, TV, bredband, internet och filmvisning via fiber blir i regel mycket billigare i längden. Kostnaderna fördelar sig dock annorlunda. Med fiber betalas en fast kostnad för själva nätanslutningen men betydligt mindre i månadsavgift.

Anslutningskostnad

Vi räknar med att investeringen för att ansluta en fastighet ska bli maximalt 20 000 kr. I den summan ingår allt material och all installation fram till tomtgränsen. Grävning fram till och inkoppling i byggnad ingår med 20 m på egen tomt. Överskjutande grävning på egen tomt bekostas av varje fastighetsägare.

Det tillkommer också att man ska bidra med två dagsverken eget arbete under byggtiden. Om man inte kan göra dagsverken tillkommer en kostnad på 3 000 kr i stället.

Byanätsavgift

För drift och underhåll av nätet betalar man en fast månadsavgift per fiberanslutning som är lika för alla oavsett hur mycket man använder sin anslutning. Avgiften beräkan bli 30 kr - 50 kr per månad.

Tjänstekostnader

Månadskostnaderna för tjänsterna varierar beroende på vilka leverantörer man väljer, hur många telefonlinjer och tv-kanaler man vill ha och hastigheten på internetanslutningen. Kostnaden för telefon och internet blir mycket lägre med fiber.

Medlemskap - per fastighet

En engångsinsats på 100 kronor är en bekräftelse på att Ni går med som medlem i fibernätet.

Medlemsavgift 100 kronor är en årlig avgift. Betald avgift gäller medlemskap för kalenderår. Beträffande anslutningskostnad, se ovan.