Kontakt

Kontakta Åmål Norra Fiber ekonomisk förening

Kontakt

Ni kan nå föreninges hela styrelse via mail

styrelsen@amal-norra-fiber.se

 

 

Ni kan också kontakta vissa styrelsefunktioner direkt.

Ordförande:

ordforande@amal-norra-fiber.se

 

Sekreterare:

sekreterare@amal-norra-fiber.se

 

Kassör:

kassor@amal-norra-fiber.se

 

Kontaktperson för Mo-området:

kontakt.mo@amal-norra-fiber.se

 

 

Allmän information om föreningen kan erhållas via:

info@amal-norra-fiber.se

 

 

 

Information om hemsidan:

admin@amal-norra-fiber.se