Arbetsgång vid grävning

Arbetsgång vid grävning

När vi anlägger fibernätet så sker det grovt sett i denna ordning;

 

1.Grovprojektering av sträckningen genom NSI.

 

2. Föreningen diskuterar dragningen på plats med medlemmar liksom markägare för att hitta den lämpligaste och

mest kostnadseffektiva dragningen.

 

3. Överenskommelse sker med markägare att vi får gå som planerat.

 

4. Föreningen stakar ut överenskommen sträckning så NSI vet var de får och kan gå fram.

 

5. Kontroll med Kabelkollen sker för att hitta registrerade befintliga kablar i mark.

 

6. Kontakt tas med markägare för att hitta kablar, rör, slangar mm som är nergrävda men inte dokumenterade.

 

7. Grävlaget kommer och lägger ner stamnätets slang samt sätter kopplingsskåp på lämpliga ställen.

 

8. NSI kontaktar medlemmarna i området för att diskutera grävning på tomt till hus samt lämplig installation i huset.

 

9. Nu kommer grävning på tomt, normalt sett med mindre maskiner.

 

10. Nu kan fibern börja blåsas men mer om detta senare.