362

Har godkänt medlemserbjudandet
Tänt vare här!2018-02-15


Nu är det dax att starta fibern i vårt första område med nästan 150 anslutningar, kopplade till stationen i Berga. Det är Kilarna, Sjövik, Östby, Kasenberg och längs Vickersrudsvägen. Ni kommer alla att få, eller har redan fått ett, sms från NSI som ber er sätta i strömkabeln till mediaomvandlaren.

OBS, koppla inte in mediaomvandlaren om ni inte fått detta sms. Då kan vi inte mäta inkopplingarna och de felmeddelanden vi får kommer att försena hela nätet.

Ni som får detta sms och har tecknat er för medlemsabonnemanget är välkomna till Berga bistro nu på lördag, med start kl. 10, för att hämta tvbox och router. Ni kommer att bli avprickade mot er beställning. Och om allt fungerar som det skall så kommer ni kunna koppla in er och starta upp under helgen. Men som alltid så kommer det säkert att bli vissa startproblem. Vi vore också tacksamma om ni som klarar inkopplingen kan hjälpa grannar och vänner som får problem. Nästa steg är sedan kunder som är kopplade till stationen i Mo. Ni blir uppkopplade ca 2 veckor senare, men vi återkommer om detta. Notera att området norr, söder och väster (Varserud) om Kalven inte har kunnat kopplas in eftersom vi inte kunnat lägga ner sjökabeln på grund av isen. Dessutom kom vissa tillstånd först för två veckor sedan.
De som är inkopplade kommer att få slutfakturan för anslutningen från föreningen.

För övriga områden har vi fortfarande problem med tillstånd från olika myndigheter, som är kraftigt försenade. Ser ungefär ut som följer;

- Knyttkärr station; Nötön, Bjäkebol, Kotten, Bredvik, Höganäs samt övriga runt E45'an Vi väntar på att Scanova (Telia) skall koppla in sin fiber i vår station. De har problem med grävtillstånd som inte kommer förrän i mars/ april. Det gäller fiberanslutningen ute vi Höganäsvägen strax efter Nordverk.

- Björkil station/skåp; Sotebyn, Jakobsbyn, Larsbol, Fagerhult, Finserud, Skällebyn, Slommerud, Tjuke, Kroken, Tollebol med övriga söder om Bengtsforsvägen och väst om E45. Här väntar vi på att stationen vid Björkil skall kunna anslutas till elnätet. Vattenfall väntar här på tillstånd att kunna komma fram till vårt skåp.

- Varserud; här väntar vi på att kunna lägga sjökabeln så fort isen har försvunnit.

- Forsbacka; ni kommer att kopplas in via sjökabeln från Sandviken så här väntar vi på issmältningen.

- Övrigt; det finns fortfarande en del kunder som sagt att de själva skall gräva in slangen och vi inte fått rapporterat att det är klart så därför har vi inte kunnat koppla upp dessa anslutningar. Dessutom finns det några luftkablar som NSI jobbar på att få klart, både vad gäller tillstånd och uppsättning. Samt kunder som av olika själ valt att vänta med inkopplingen.

Så ni som får sms ang. att sätta sladden till mediaomvandlaren i vägguttaget är välkomna till Berga bistro där ni kan hämta medlemsabonnemangets hårdvara. Ni är knappt 100 som har beställt detta och ni kommer att bli avprickade mot beställningslistan och få signera mottagandet. Ni som inte fått något sms, kom inte och hämta ut utrustningen "i förskott" för då räcker det inte till alla. Vi kommer att vara på plats mellan 10 och till 15 nu på lördag.

Ni kunder som fått sms'et och ser att lamporna lyser på er mediaomvandlare, ni är anslutna och kan redan nu koppla in er dator på det öppna nätet.

//Folke    
 2018-01-26
 2017-12-11
 2017-11-24