Efteranslutningar2020-09-08


Hej,

Tyvärr så har Coronan inneburit att vi ha varit tvungna att ställa in hösten informationsmöten om nyaslutningar i föreningen. Men för att ändå komma vidare med processen så har föreningen beslutat om följande plan;
  • Vi kommer att uppdatera de som är intresserade av efteranslutning och fastställa den adress som avses.
  • Vår entreprenör kommer att ta fram ett beräknat pris för varje anslutning.
  • Baserat på detta pris kommer man att kunna bestämma om man vill ansluta sitt hus.
  • Medlemmen gör klart med berörda markägare att tillstånd för att dra fram fiberslangen finns, markavtal upprättas.
  • Avtal om fastighetsanslutning kan ske.
  • Betalningen kommer att ske i två steg med hälften var, vid start och vid inkoppling.
  • Anläggningsarbetet påbörjas.
  • Föreningen och entreprenören gör klart med berörd Tjänsteoperatör så att inkoppling kan ske.
  • Entreprenören upprättar erforderlig dokumentation.
Vi kommer inom kort att på föreningens hemsida att ge information om kontaktpersoner för våra olika områden.

Tacksamma om Ni före mitten på september kan bekräfta eller återbekräfta Ert intresse tillsammans med fastighetens adress på ”efteranslutninr@amal-norra-fiber.se”

//Styrelsen Åmål Norra Fiber